Post 3.1.6

3.1.6 Skattepliktig avkastning av andeler i verdipapirfond

Gjelder for inntektsåret 2017

Denne posten viser hva du og dine barn under 17 år har mottatt i skattepliktig avkastning fra andel i verdipapirfond (aksjedel). Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som

  • har andeler i verdipapirfond og har mottatt utbytte/avkastning og/eller
  • har barn under 17 år i inntektsåret som eier andeler i verdipapirfond og som har mottatt utbytte/avkastning.

Avkastning av andeler i norske verdipapirfond føres i post 3.1.2.

Posten gjelder ikke hvis du mottar fosterhjemsgodgjørelse. Hvis fosterforholdet har karakter av adopsjon og du ikke mottar fosterhjemsgodtgjørelse for barnet, gjelder posten også deg når barnet har mottatt utbytte/avkastning.

Hvis foreldrene ikke bor sammen, er det den barnet bor hos i følge Folkeregisteret ved inntektsårets utgang, som skal føre opp avkastningen.

Hvis du har barnet boende hos deg og er gift, vil barnets avkastning bli fordelt mellom deg og din ektefelle. Din ektefelle, som ikke er barnets biologiske foreldre, kan føre over hele avkastningen til deg.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt utfylt med utbytte/avkastning. Summene baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av forvaltingsselskapet(ene), så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du får fra forvaltningsselskapet i januar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte forvaltningsselskapet for at årsoppgaven skal bli riktig.

Informasjon mangler

Hvis du eier andel i verdipapirfond som ikke allerede er utfylt i skattemeldingen, må du fylle ut skjema RF-1059 Aksjer og fondsandeler og post 3.1.7.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard