Post 3.1.9

3.1.9 Skattepliktig gevinst ved salg av andeler i verdipapirfond

Gjelder for inntektsåret 2018

Denne posten viser hva du har hatt i skattepliktig gevinst ved salg av andel i verdipapirfond. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har solgt andeler i verdipapirfond (for eksempel aksjefond, obligasjonsfond, rentefond, kombinasjonsfond) med skattepliktig gevinst.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt utfylt med skattepliktig gevinst. Summen baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av forvaltningsselskapet(ene), så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du får fra forvaltningsselskapet i januar/februar. Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen.

Fra og med inntektsåret 2016 er reglene for beskatning av verdipapirfond endret. Aksjedelen i verdipapirfondet vil for inntektsåret 2018 bli beskattet med 30,59 prosent. Rentedelen av verdipapirfondet vil bli beskattet med 23 prosent.

Se forøvrig regler for beskatning av andeler i verdipapirfond.

Har du gevinst i et kombinasjonsfond som inneholder både aksjer og andre finansprodukter/renter, vil gevinsten i verdipapirfondet presenteres på to linjer. En linje for gevinst på aksjedel og en på rentedel.

Visning i Skattemeldingen:

3.1.9 Gevinst salg verdipapirfond aksjedel
3.1.9 Gevinst salg verdipapirfond rentedel

Informasjon mangler

Hvis du eier andel i et verdipapirfond som du har solgt og dette ikke står i skattemeldingen må du selv føre gevinsten i Skattemeldingen.

Du må føre opp gevinst på aksjedel for seg og rentedel for seg (pga. forskjellige skattesatser). Ved elektronisk levering finner du dette valget under 'legg til poster'.

Ved salg av andel i verdipapirfond som ikke står i skattemeldingen, skal du levere RF-1159 Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.