Post 3.2.17

3.2.17 Særskilt fradrag for skiferproduksjon i Nord-Troms og Finnmark

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du særskilt fradrag for skiferproduksjon i Nord-Troms og Finnmark.

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder alle som har drevet skiferproduksjon i Nord-Troms eller Finnmark i minst halvparten av året.

Det særskilte fradraget innen reindrift, jordbruk eller skiferproduksjon kan ikke tilsammen være mer enn 166 400 kroner.

Satser og nøkkeltall

Særskilt fradrag for skiferproduksjon:

  • næringsinntekt fra 0 til 54 200 kroner: Fradraget er lik næringsinntekt
  • næringsinntekt 54 200 til 328 575 kroner: Fradraget er 54 200 kroner pluss 32 prosent av inntekt over 54 200 kroner
  • næringsinntekt over 328 575 kroner: Fradraget er 142 000 kroner

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I posten fører du beregnet beløp.

Beregningsgrunnlaget

I beregningsgrunnlaget tar du utgangspunkt i driftsresultatet fra skiferproduksjonen og legger til eventuelt sykepenger som erstatter næringsinntekt. Passive kapitalinntekter og -kostnader skal ikke tas med.

Se eksempel på beregning.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard