Post 3.2.19

3.2.19 Underskudd annen næring (RF-1175 eller RF-1242)

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du opp beregnet næringsunderskudd, oppgitt ved forenklet rapportering (veiviser), "Næringsrapport skatt" eller i skjema "RF-1175 Næringsoppgave 1", "RF-1167 Næringsoppgave 2", "RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstner" og/eller post 1140 i "RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting". Her føres også gjennomsnittsoverheng i inntekt fra skogbruk, se nedenfor.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som:

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Er du fritatt fra å levere næringsoppgave overføres negativt driftsresultat fra "Veiviser for driftsinntekter og driftskostnader" til denne posten i skattemeldingen.

Summen i post 3.2.19 overføres automatisk fra post 0402 i skjema  "RF-1175 Næringsoppgave 1" eller "RF-1167 Næringsoppgave 2".

Fordele mellom ektefeller

Underskudd i virksomhet skal tilordnes den av ektefellene som er ansvarlig innehaver av virksomheten, eventuelt begge hvis begge er ansvarlige. En ektefelle som ikke er ansvarlig innehaver kan ikke få tilordnet andel av underskudd selv om vedkommende kunne fått tilordnet overskudd etter reglene om felles bedrift på grunnlag av arbeidsinnsats.

Fordeles næringsunderskudd mellom ektefeller, overføres automatisk til post 3.2.19 summen fra post 0402 (kolonne F) i skjema  "RF-1175 Næringsoppgave 1" eller "RF-1167 Næringsoppgave 2".. Ektefellen som ikke leverer skjema RF-1175 eller RF-1167 fører  selv i post 3.2.19 summen fra post 0402 i skjema RF-1175 eller RF-1167. Næringsunderskudd skal fordeles ut fra arbeidsinnsats.

Summen i post 3.2.19 overføres automatisk fra post 1140 i skjema RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting. 

Fordele mellom ektefeller

Fordeles næringsunderskudd mellom ektefeller, fører ektefellen (den som ikke leverer skjema RF-1221) i post 3.2.19 summen fra post 1240 i skjema RF-1221.

Næringsrapport skatt er en leveringsform for bedrifter med enkle skattemessige forhold. Hvis løsningen passer for din bedrift, anbefaler vi at du bruker denne når du leverer skattemeldingen.

Test om din bedrift kan levere med "Næringsrapport skatt".

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard