Post 3.2.5

3.2.5 Minstefradrag i barns inntekt

Gjelder for inntektsåret 2017

Hvis du har barn som er yngre enn 13 år i inntektsåret som har skattepliktig arbeidsinntekt, gis det et minstefradrag i barnets inntekt. Dersom inntekten er utfylt i post 2.4.1, er minstefradraget automatiske beregnet og utfylt.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder hvis du har barn som er yngre enn 13 år i inntektsåret og barnet har hatt mer enn 10 000 kroner totalt i skattepliktig arbeidsinntekt i løpet av året. Det er foreldrene som skattlegges av inntekten, og du har rett til minstefradrag i barns inntekt. Minstefradraget føres i denne posten.

Når foreldrene bor sammen, liknes barnet med begge foreldrene. Barnets inntekt og minstefradrag fordeles mellom foreldrene.

Arbeidsinntekt under 10 000 kroner hos barn under 13 år er vanligvis skattefritt, og dermed er det ikke noe minstefradrag på inntekten og du skal ikke bruke denne posten. Hvis barnet er 13 år eller eldre, skal du bruke post 3.2.1.

Posten gjelder ikke hvis du mottar fosterhjemsgodgjørelse. Hvis fosterforholdet har karakter av adopsjon og du ikke mottar fosterhjemsgodtgjørelse for barnet, gjelder posten også deg når barnet har arbeidsinntekt.

Hvis foreldrene ikke bor sammen, er det den barnet bor hos i følge Folkeregisteret ved inntektsårets utgang, som skal føre opp arbeidsinntekten og minstefradraget. Men hvis den andre foreldren har hatt det meste av omsorgen gjennom året, kan den foreldren føre opp inntekten og minstefradraget istedenfor den andre.

Hvis du har barnet boende hos deg og er gift, blir barnets inntekt og minstefradrag delt mellom deg og din ektefelle. Din ektefelle, som ikke er barnets biologiske foreldre, kan føre over all inntekt og minstefradrag på deg.

Satser og nøkkeltall

Satsen for minstefradrag:

  • arbeidsinntekt under 10 000 kroner: skattefritt
  • arbeidsinntekt lavere enn 31 800 kroner: minstefradraget er lik lønnen
  • arbeidsinntekt mellom 31 801 og 72 273 kroner: minstefradraget er 31 800 kroner
  • arbeidsinntekt mellom 72 274 og 215 340 kroner: minstefradraget er 44 prosent av lønnen
  • arbeidsinntekt over 215 340 kroner: minstefradrag er 94 750 kroner

Minstefradrag beregnes automatisk når inntekten er innrapportert, og er ferdig utfylt i skattemeldingen.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Er inntekten innrapportert fra arbeidsgiver, vil posten være utfylt med halvparten på hver foreldre når foreldrene bor sammen. Når foreldrene ikke bor sammen er minstefradrag utfylt hos den forelderen som barnet er registrert bosatt sammen med ved utgangen av inntektsåret. Det er en post for hvert barn. Sjekk at alt er riktig.

Dersom du ønsker å endre beløpet må du endre inntekten i post 2.4.1. og minstefradraget i post 3.2.5. Minstefradraget fylles ut automatisk når du leverer elektronisk.

Ektefeller kan fordele inntekten og minstefradraget fritt mellom seg. Det gjelder også hvis barnet ikke er felles barn. Minstefradraget beregnes på den totale arbeidsinntekten til barnet. Hvis dere endrer fordelingen, må begge endre det i sine skattemeldinger.

Informasjon mangler

Hvis informasjon mangler, må du føre opp barn(a)s fødselsnummer og minstefradrag. En post for hvert barn.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Dersom inntekten ikke er innrapportert til skattemyndighetene, må du ta vare på lønnsslipp og/eller lønns- og trekkoppgaven fra arbeidsgiver for å kunne dokumentere inntekten hvis vi spør.

footer/desktop/standard