Post 3.2.6

3.2.6 Minstefradrag i barnepensjon

Gjelder for inntektsåret 2017

Mottar du barnepensjon, så kan du se hva du får i minstefradrag i denne posten. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som er

  • 17 år eller eldre og som mottar barnepensjon
  • foreldre til barn som er 16 år eller yngre som mottar barnepensjon

Minstefradrag i barnepensjon kommer i tillegg til minstefradrag i eventuell lønnsinntekt.

Dersom det er flere barn som mottar barnepensjon får du minstefradrag for hvert av barna.

Minstefradraget beregnes av hele barnepensjonen uavhengig av hvordan foreldrene har fordelt barnepensjonen mellom seg i selvangivelsen. Minstefradraget fordeles deretter mellom foreldrene i samme forhold som barnepensjonen er fordelt mellom dem.

Hvis foreldrene ikke bor sammen, er det den barnet bor hos i følge Folkeregisteret ved inntektsårets utgang, som skal føre opp barnepensjonen og minstefradraget. Hvis denne forelderen ikke har hatt omsorgen for barnet det meste av året, kan han eller hun kreve at barnepensjonen og minstefradraget føres på den andre forelderen som har hatt omsorgen for barnet det meste av året.

Hvis du har barnet boende hos deg og er gift, blir barnets pensjon og minstefradrag delt mellom deg og din ektefelle. Om din ektefelle ikke er barnets biologiske forelder, kan ektefellen din føre over all barnepensjon og minstefradrag på deg.

Satser og nøkkeltall

Satsen for minstefradrag i barnepensjon:

  • Pensjon 4 000 kroner eller lavere: Minstefradraget er lik pensjonen
  • Pensjon fra og med 4 001 kroner til og med 12 904 kroner: Minstefradraget er 4 000 kroner
  • Pensjon fra og med 12 905 kroner til og med 261 933 kroner: Minstefradraget er 31 prosent av pensjonen
  • Pensjon 261 934 kroner eller høyere: Minstefradraget er 81 200 kroner

Minstefradrag beregnes automatisk når inntekten er innrapportert og ferdig utfylt i skattemeldingen.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Minstefradrag i barnepensjon for barn som i inntektsåret er 16 år eller yngre beregnes fra beløp i post 2.6.3. Ønsker du endring i minstefradraget må barnepensjon endres i  post 2.6.3.. Minstefradrag for barn som er 17 år eller eldre i inntektsåret er ført i post 2.2.1.

Foreldre kan fordele barnepensjonen og minstefradraget fritt mellom seg. Men husk, endrer du, så må også den andre forelderen endre i sin skattemelding.

Informasjon mangler

Hvis informasjon mangler må du føre opp utbetalerens navn, barn(a)s fødselsnummer og minstefradrag. Husk å føre en post for hvert barn.

footer/desktop/standard