Post 3.3.12

3.3.12 Underskudd ved utleie av fast eiendom utenfor næring (RF-1189)

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du beregnet underskudd ved utleie fra post 2.12 i skjema "RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom".

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har et fradragsberettiget underskudd ved utleie av eiendom

  • som bolig, fritidsbolig, tomt med mer
  • i forbindelse med kårbolig
  • som fordeles mellom ektefeller

Utleie er skattefritt hvis du leier ut halvparten eller mindre av boligen, og du trenger ikke fylle ut denne posten. Halvparten eller mindre gjelder utleieverdien av boligen og ikke størrelsen (areal) av boligen.

Hvis du leier ut mer enn halvparten av boligen regnet etter utleieverdien og utleieinntekten er under 20 000 kroner per år, er inntekten skattefri og du trenger ikke fylle ut denne posten.

Hvis du leier ut mer enn halvparten av boligen regnet etter utleieverdien og utleieinntekten er 20 000 kroner eller mer, må du skatte av hele inntekten og fylle ut skjema RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom.

Utleie av tomt er alltid skattepliktig.

Hvis du leier ut til nære familiemedlemmer og de dekker de løpende driftskostnader, så trenger du ikke fylle ut RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom eller denne posten. Hvis den som bor der ikke betaler noe, vil det å bo gratis anses som en skattepliktig fordel for leietaker.

Satser og nøkkeltall

Sats for alminnelig inntektsskatt

For inntektsåret 2017 er skattesatsen på 24 prosent.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I 3.3.12 fører du summen fra post 2.12 i skjema RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom. Når du leverer elektronisk, vil summen i post 3.3.12 overføres automatisk fra skjema RF-1189.

Utregning

  Leieinntekter 
fradrag
= resultat

Hvis resultatet er negativt (underskudd), fører du underskuddet i posten. Enkelt sagt, vil beregnet skatt for inntektsåret 2017 reduseres med 24 prosent av det du setter til fradrag. Hvis du får et overskudd, skal dette føres som inntekt i post 2.8.2.

Fradrag

Du kan blant annet få fradrag for følgende kostnader knyttet til utleieboligen der utleieinntekten er skattepliktig:

  • strøm
  • telefon
  • avskrivning av inventar
  • tilpasning til utleie
  • vedlikehold, men ikke standardheving
  • reise til utleieboligen med 3,50 kroner per kilometer. Hvis du reiser mer enn 10 dager og ikke overnatter, bruker du 1,56 kroner per kilometer for alle reisene.

Dette føres som fradrag på utleieinntekten.

Fradrag for renter og fellesgjeld føres i post 3.3.1.

Fordeles underskuddet mellom ektefeller/registrerte partnere/meldepliktige samboere skal kun en av dem fylle ut skjema RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom skjema og oppgi den andres andel i post 2.11 i RF-1189.

Andre samboere som er ikke-meldepliktige skal fastsettes hver for seg for sin andel av formue/gjeld samt inntekter/fradrag, og de kan ikke fritt fordele eksempelvis underskudd mellom seg.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard