Post 3.3.3

3.3.3 Føderådsytelser/underholdsbidrag

Gjelder for inntektsåret 2017

Dersom du betaler et regelmessig bidrag til en annen person, så kan du i noen tilfeller få fradrag for bidraget du har betalt.

Du kan også få fradrag for føderådsytelser. En føderådsytelse er for eksempel at noen får bo i eller bruke vederlagsfritt en bolig/eiendom du eier.

Gjelder posten meg?

For at du skal få fradrag for bidraget, så må bidraget du betaler være skattepliktig for mottakeren. Enkelt forklart så betyr det at du kan få fradrag for det du gir så lenge den som får bidraget betaler skatt av det du har gitt.

Eksempler på bidrag eller føderådsytelser du kan få fradrag for:

  • bidrag til tidligere ektefeller. Dette kalles underholdsbidrag.
  • dersom du har kjøpt en eiendom og betalingen er at selgeren skal få rett til såkalte årlige ytelser (for eksempel borett).

Du får ikke fradrag for barnebidrag.

Betaler du underholdsbidrag som utgjør mer enn 10 000 kroner i løpet av et år, så må bidraget være betalt via bank for at du skal kunne kreve fradrag for beløpet.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Du fører inn navn til mottakeren, mottakerens bostedskommune, mottakerens fødselsdato og betalt bidrag.

Gjelder fradraget føderådsytelse skal årlig fastsatt verdi (for eksempel verdi av borett) føres inn i stedet for betalt bidrag. Du finner verdien av føderådsytelsen overtakelses-/salgsavtalen for eiendommen det gjelder.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Hvis vi spør etter dokumentasjon, må du kunne dokumentere:

  • størrelsen på føderådsytelsen, som kan dokumenteres med overtakelses-/salgskontrakt fra overtakelsestidspunktet.
  • underholdsbidrag som skal dokumenteres med bankutskrift og avtale om inngått underholdsbidrag.
footer/desktop/standard