Post 3.3.5

3.3.5 Fradragsberettiget innbetaling til individuell pensjonsordning (IPS) og ordning om individuell sparing til pensjon (ny IPS) - norsk og utenlandsk pensjonsordning

Gjelder for inntektsåret 2018

Denne posten omfatter fradragsberettiget innbetaling til individuell pensjonsordning (IPS) i Norge og i annen EØS-stat.

footer/desktop/standard