Post 4.1.1

4.1.1 Renteinntekter/innskudd i innenlandsk bank

Gjelder for inntektsåret 2017

Denne posten viser hva du og dine barn under 17 år ved utgangen av inntektsåret har i innskudd i norske banker per 31. desember. Innskudd tilhørende barn under 17 år blir fordelt med en halvpart på hver av foreldrene når de bor sammen. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som:

  • har bankinnskudd i norske banker og/eller
  • er foreldre til barn som er under 17 år ved utgangen av inntektsåret og som har bankinnskudd i norske banker.

Hvis du er fosterforeldre og ikke mottar godtgjørelse, gjelder det også deg.

Hvis du ikke bor med barnets mor/far

Hvis foreldrene ikke bor sammen, er det den barnet bor hos i følge Folkeregisteret ved inntektsårets utgang, som skal føre opp innskuddet.

Hvis du har barnet boende hos deg og er gift, vil barnets innskudd bli fordelt mellom deg og din ektefelle. Din ektefelle, som ikke er barnets biologiske foreldre, kan føre over hele innskuddet til deg.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Hvis det mangler informasjon, må du føre opp bankens navn, innskuddets størrelse, renteinntekter og årsak til hvorfor du endrer posten.

Selvom du har felles bankkonto med andre, innrapporteres det fra banken kun på èn. Dere fordeler innskuddet etter eierandel, men begge parter må endre slik at totalen blir den samme. Du må endre eller legge til informasjon om bankens navn, innskuddets størrelse, renteinntekter og årsak til hvorfor du endrer posten.

Ektefeller og samboere kan fordele innskudd fritt mellom seg, men det har sjelden noe å si fordi negativ formue hos den ene overføres til den andre hvis den har positiv formue. Hvis dere ønsker å endre fordelingen, må begge endre i sine skattemeldinger.

Har du barn som er under 17 år og barnet har bankkonto, står barnets bankinnskudd med halvparten på hver av foreldrene når foreldrene bor sammen ved inntektsårets utgang. Foreldrene kan fordele det fritt mellom seg.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard