Post 4.1.3

4.1.3 Kontanter (nettobeløp, inkludert kontanter i næring)

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du opp summen du har i kontanter, postanvisning, utenlandsk valuta, reisesjekk, kontantsjekk og lignende per 31. desember som overstiger 3 000 kroner.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har kontanter, postanvisning, utenlandsk valuta, reisesjekk, kontantsjekk og lignende over fribeløpet på 3 000 kroner per 31.desember.

Ektefeller og barn

Ektefeller og barn som liknes under ett, har ett felles fribeløp på 3 000 kroner. Dette gjelder selv om inntekten lignes hver for seg. Ektefeller kan fordele fritt. Lignes ektefellene hver for seg, skal de ha hvert sitt fribeløp på 3 000 kroner.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I posten fører du beløpet som overstiger 3 000 kroner.

For utenlandsk valuta og lignende skal beløpet føres opp i norske kroner. Bruk Norges Banks kjøpskurs per 1. januar 2018.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard