Post 4.2.4

4.2.4 Fritidsbåt med salgsverdi kr 50 000 eller høyere

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du opp verdi av fritidsbåt som har en salgsverdi på 50 000 kroner eller høyere.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder dersom du eier en fritidsbåt med en salgsverdi på 50 000 kroner eller høyere per 31. desember.

Fritidsbåter med salgsverdi under 50 000 kroner inngår i post 4.2.3.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I posten fører du informasjon om merke, type og formuesverdi. Formuesverdi utgjør 75 prosent av forsikringsverdien. Er den ikke forsikret utgjør formuesverdien antatt salgsverdi.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard