Post 4.4.1

4.4.1 Biler, maskiner, inventar mv (RF-1175, 1167, Næringsrapport skatt)

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du nedskrevet verdi på driftsmidler som biler, maskiner inventar med mer som brukes i næringsvirksomhet. Verdien får du fra "Næringsrapport skatt", "RF-1175 Næringsoppgave 1" eller "RF-1167 Næringsoppgave 2".

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder alle som har positiv verdi per 31.desember for driftsmidler i saldogruppe d i  "Næringsrapport skatt", "RF-1175 Næringsoppgave 1" eller "RF-1167 Næringsoppgave 2".

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I post 4.4.1 fører du summen fra post 1205 i skjema "RF-1175 Næringsoppgave 1" eller "RF-1167 Næringsoppgave 2", eller fra "Næringsrapport skatt".

Når du leverer elektronisk, vil summen i post 4.4.1 overføres automatisk.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard