Post 4.4.2

4.4.2 Buskap (RF-1175, RF-1167)

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du opp verdien av buskap per 31.desember som inngår i jordbruksnæring. Verdien går fram av "RF-1175 Næringsoppgave 1" eller "RF-1167 Næringsoppgave 2".

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har buskap per 31.desember i jordbruksnæringa.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Du fører opp beløpet fra post 0150 i skjema  "RF-1175 Næringsoppgave 1" eller "RF-1167 Næringsoppgave 2".

Når du leverer elektronisk, vil summen i post 4.4.2 overføres automatisk.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard