Post 4.5.1

4.5.1 Premiefond, individuell pensjonsavtale (IPA)

Gjelder for inntektsåret 2017

Denne posten viser hva du har i formue på premiefond per 31.desember. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn fra den du har inngått pensjonsavtale (IPA) med. Du må sjekke at alt er riktig.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har innestående midler i premiefond i tilknytning til individuell pensjonsavtale (IPA).

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt utfylt med beløpet på premiefondet per 31.desember. Summen baserer seg på hva som er blitt rapportert inn av den som du har inngått pensjonsordningen med. Det er viktig å sjekke at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du får i januar fra den du har inngått pensjonsordning med.

Hvis beløpet er feil, må du endre beløpet. Du bør også kontakte de du har inngått avtalen med.

Informasjon mangler

Hvis det mangler informasjon, må du føre selskapets navn og formuesverdi på premiefondet.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Du må kunne dokumentere endringer i posten med årsoppgave fra institusjonen du har inngått avtalen med hvis vi spør.

footer/desktop/standard