Post 4.5.3

4.5.3 Andel av inntekt/formue i boligselskap

Gjelder for inntektsåret 2017

Denne posten viser hva du har i formue i forbindelse med din andel i borettslag, boligaksjeselskap og/eller boligsameie. Formuen gjelder selskapet eller sameiets samlede formue som skal fordeles mellom andelshaverne. (Egen bolig i boligselskapet inngår ikke i denne formuen, men skal fremgå av post 4.3.2 i skattemeldingen). Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn fra boligselskapet eller boligsameiet, så sjekk at alt er riktig.

For andelseiers/boligsameiers andel av inntekter i boligselskap/bolig, se post 2.8.1.

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder alle som eier andel i et boligselskap eller boligsameie.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er som regel ferdig utfylt med summer for din andel av boligselskapet/boligsameiet sin formue. Summen(e) baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av boligselskapet/boligsameiet, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot skal stå i årsoppgaven du får fra boligselskapet/boligsameiet i januar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også ta kontakt med boligselskapet/boligsameiet for at årsoppgaven blir riktig.

Informasjon mangler

Hvis det mangler informasjon må du føre opp selskapets/sameiets navn og, andel av formuen utenom formuesverdien av boenhetene.

Fordeling mellom ektefeller/samboere/registrerte partnere/samboere

Ønskes en fordeling av formuen mellom ektefeller/registrerte partnere/ meldepliktige samboer må det foretas endring i skattemeldingen for begge parter. Du må endre/tilføye informasjon om boligselskap/boligsameie, inntekter, formue og årsak til endring.

Andre samboere som er ikke-meldepliktige skal fastsettes hver for seg for sin andel av formue/gjeld samt inntekter/fradrag, og de kan ikke fritt fordele eksempelvis formue mellom seg.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard