Post 4.8.2

4.8.2 Gjeld i borettslag, boligaksjeselskap og boligsameie

Gjelder for inntektsåret 2017

Denne posten viser hva du har i gjeld i forbindelse med din andel i borettslag, boligaksjeselskap og/eller boligsameie. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn fra boligselskapet/-sameiet, så sjekk at alt er riktig.

For andelseiers/boligsameiers andel av kostnader i boligselskap, se post 3.3.4.

 

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder alle som eier en andel i et boligselskap eller et boligsameie.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt fylt inn med beløp for din andel av gjelden til boligselskapet/boligsameiet. Summen(e) baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av boligselskapet/boligsameiet, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du får fra boligselskapet/boligsameiet i januar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte boligselskapet/boligsameiet slik at årsoppgaven blir riktig.

Informasjon mangler

Hvis det mangler informasjon, må du føre opp boligselskapets/boligsameiets navn, gjeld, gjeldsrenter og årsak til endring.

Ønskes en fordeling av gjelden mellom ektefeller/registrerte partnere/ meldepliktige samboer må det foretas endring i skattemeldingen for begge parter. Du må endre/tilføye informasjon om boligselskap/boligsameie, kostnader, gjeld og årsak til endring.

Andre samboere som er ikke-meldepliktige skal fastsettes hver for seg for sin andel av formue/gjeld samt inntekter/fradrag, og de kan ikke fritt fordele eksempelvis gjeld mellom seg.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard