Viktige poster i skattemeldingen din

Her er en oversikt over de vanligste postene i skattemeldingen for utenlandske arbeidstakere. Hver post forteller om den er relevant for deg, hvordan du skal føre noe i skattemeldingen din og hva som er dokumentasjonskravene. Klikk på lenkene for å lese mer om hver post.

Del 1

I post 1.3 oppgir du informasjon om samboer, opplysninger om nylig inngått ekteskap og forsørgelse av ektefelle i utlandet.

I post 1.5.5 skal du gi tilleggsopplysninger om deg selv og oppholdet ditt i Norge. Denne posten gjelder for deg som er utenlandsk arbeidstaker og/eller utenlandsk selvstendig næringsdrivende.

I post 1.5.6 skal du gi opplysninger om skattemessige forhold knyttet til utlandet.

I post 1.5.7 kan du endre målform og språk (bokmål/nynorsk/samisk/engelsk) på neste skattemelding.

Del 2

Post 2.1 viser hva du har fått i lønn og eventuelt andre ytelser som for eksempel honorarer, arbeidsavklaringspenger og sykepenger fra NAV. Beløpet er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn på deg, så sjekk at alt er riktig.

Post 2.1.2 er kun for sjøfolk og viser hva du har fått i lønn. Lønnen er grunnlaget for særskilt fradrag for sjøfolk i post 3.2.13. Beløpet er normalt fylt ut med det som er rapportert inn på deg, så sjekk at alt er riktig.

Post 2.1.4 viser hva du har fått i overskudd på utgiftsgodtgjørelse, det vi si utbetalt godtgjørelse utover statens satser. Godtgjørelsen kan for eksempel gjelde diett, bil eller hjemmekontor. Beløpet er normalt fylt ut med det som er rapportert inn fra arbeidsgiveren din, så sjekk at alt er riktig.

Del 3

Post 3.1.1 viser hva du og dine barn under 17 år har hatt i renteinntekter. Renteinntekter for barna dine under 17 år blir fordelt med en halvpart på hver av foreldrene når dere bor sammen. Beløpet er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

I posten  3.1.11 fører du alle inntekter i utlandet som er skattepliktige i Norge, og som ikke skal føres i andre poster. For eksempel renter av innskudd i utenlandske banker, gevinst ved salg av fast eiendom i utlandet og inntekter av utenlandske obligasjoner og lån.

Overnatter du et annet sted enn hjemme på grunn av jobb, kan du ha krav på fradrag for merkostnader til mat (kost) og overnatting (losji) med mer. Det fører du i post 3.2.7.

Du får fradrag for kostnader til reiser mellom hjem og fast arbeid som overstiger kr 22 000 og opptil kr 97 000. Du har krav på fradraget uavhengig av de faktiske utgiftene dine, eller hvilket transportmiddel du bruker. Fradraget beregnes etter reiseavstand og du fører det i post 3.2.8.

Hvis du på grunn av arbeid må bo utenfor hjemmet, kan du få fradrag for reisekostnadene mellom pendlerboligen og hjemmet ditt. Fradrag gis for kostnader som overstiger kr 22 000 og opptil kr 97 000 (for reiser innenfor EØS-området). For reiser utenfor EØS-området er grensen satt til kr 92 500. Fradraget beregnes etter reiseavstand og du fører det i post 3.2.9.

Har du utgifter til pass av barn som er yngre enn 12 år i inntektsåret og/eller barn som er 12 år eller eldre og som har særskilt behov for omsorg og pleie, kan du få fradrag for dette. Fradraget er begrenset til kr 25 000 for ett barn og kr 15 000 i tillegg for hvert barn utover det første. Du fører det i post 3.2.10.

Denne posten viser hva du har rett på i særskilt fradrag for sjøfolk, ut fra hva som er blitt innrapportert på deg fra arbeidsgiveren din i post 2.1.2. Du fører det i post 3.2.13.

I post 3.3.2 fører du opp hva du har betalt i gjeldsrenter i utlandet.

I post 3.3.7 fører du opp fradrag som ikke dekkes av de andre postene. Noen av fradragene kan være rapportert inn og fylt ut i skattemeldingen, mens andre fradrag må du fylle inn selv. Husk å sjekke at alt er riktig.

Finner du ikke en post?

 Se alle postene i skattemeldingen

I Skatteetaten kommuniserer vi elektronisk med våre brukere. Det er mange fordeler med å bli elektronisk bruker.

Slik blir du elektronisk bruker

footer/desktop/standard