Norweski numer identyfikacyjny

W Norwegii musisz posiadać norweski numer identyfikacyjny. Numeru tego używasz do identyfikacji swojej osoby w kontaktach z urzędami publicznymi oraz do założenia norweskiego konta bankowego. Osoby zamieszkałe w Norwegii otrzymują numer personalny (fødselsnummer). Obcokrajowcy, którzy zamierzają przebywać w Norwegii przez mniej niż 6 miesięcy otrzymują D-numer. 

Aby otrzymać numer identyfikacyjny – numer personalny lub D-numer – musisz wykonać następujące czynności:

  • Jeśli pochodzisz z kraju nordyckiego  musisz złożyć wniosek o wydanie karty podatkowej i ewentualnie zgłosić przeprowadzkę do Norwegii.
  • Jeśli pochodzisz z kraju należącego do UE/EOG i zamierzasz przebywać w Norwegii przez ponad 3 miesiące, musisz zarejestrować się na policji. Musisz również złożyć wniosek o wydanie karty podatkowej i ewentualnie zgłosić przeprowadzkę do Norwegii i w związku z tym otrzymać numer identyfikacyjny.
  • Jeśli pochodzisz z kraju z poza UE/EOG musisz złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt i stawić się na policji w celu wyrobienia sobie karty pobytu.  Następnie możesz złożyć wniosek o wydanie karty podatkowej oraz ewentualnie zgłosić przeprowadzkę do Norwegii i w związku z tym otrzymać numer identyfikacyjny.  

Jaka jest różnica między numerem personalnym a D-numerem?

  • Wszystkie osoby zamieszkałe w Norwegii otrzymują numer personalny (fødselsnummer lub personnummer), który jest ważny przez całe życie. Numer personalny składa się z 11 cyfr, z których pierwszych sześć to data urodzenia.
  • Obcokrajowcy przyjeżdżający do Norwegii do pracy na okres krótszy niż 6 miesięcy, nie otrzymują numeru personalnego. Zamiast tego otrzymują D-numer. 
  • Jeśli zamierzasz przebywać w Norwegii przez ponad 6 miesięcy, musisz złożyć wniosek o numer personalny poprzez zgłoszenie przeprowadzki do Norwegii. Po otrzymaniu stałego numeru personalnego powinieneś zaprzestać używania D-numeru, jeśli taki miałeś, i zawsze używać tylko numeru personalnego.
  • Numeru personalnego lub D-numeru powinieneś używać za każdym razem, kiedy przyjeżdżasz do Norwegii do pracy. Numer ten musisz podać również przy składaniu wniosku o nową kartę podatkową.

Zakładanie konta bankowego w Norwegii

  • Aby założyć konto w Norwegii, musisz posiadać norweski numer personalny lub D-numer. W niektórych przypadkach banki mogą zamówić D-numer.
  • Powinieneś posiadać konto bankowe w Norwegii, na które twój pracodawca będzie mógł przelewać płacę i na które Urząd Podatkowy będzie później mógł przelać ewentualną nadpłatę podatku.

 Wydruk z http://www.skatteetaten.no/pl/International-Polska/Felles-innhold-benyttes-i-flere-malgrupper/Artykuy/Norweski-numer-identyfikacyjny1/