Taxnorway.no

Kontakt

Wersja do wydruku

UWAGA! Kontaktując się pisemnie z Urzędem Podatkowym (Skatteetaten) używaj języka norweskiego lub angielskiego.

Możesz skontaktować się z Urzędem Podatkowym telefonicznie lub drogą mailową

Z Norwegii 800 80 000 (w godzinach 08:00-15:00)
Wybierz 9, jeżeli chcesz meny w języku angielskim. Połączenie jest bezpłatne, osobne stawki obowiązują połączenia z telefonów komórkowych
Z zagranicy: + 47 22 07 70 00
E-mail: Wyślij zapytanie do Urzędu Podatkowego (dostępne wyłącznie w języku norweskim)

Możesz także odwiedzić Urząd Podatkowy

Godziny otwarcia: 09:00 - 15:00.
Wybrane Urzędy Podatkowe są czynne do godziny 14:30.
Nie trzeba umawiać się na spotkanie w Urzędzie Podatkowym, wystarczy przyjść i pobrać numerek.

Znajdź  adres do korespondencji i adres Urzędu Podatkowego (dostępne wyłącznie w języku norweskim)

Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych (SUA)

Inspekcja Pracy, Policja, Urząd Podatkowy i Urząd Imigracyjny utworzyły wspólne centra obsługi dla zagranicznych pracowników w Oslo, Stavanger i Kirkenes. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mogą uzyskać tutaj pomoc i złożyć podania. Centrum przeznaczone jest dla: obywateli nordyckich, osób objętych ustawodawstwem UE/EOG na mocy ustawy o cudzoziemcach, pracowników wykwalifikowanych i specjalistów, członków rodzin i pracodawców wyżej wymienionych grup.

Strona internetowa Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych

Centralny Urząd Podatkowy ds. zagranicznych (Sentralskattekontoret for utenlandssaker - SFU)

W przypadku pytań o:

 • Obowiązku zgłaszania zleceń dawanych zagranicznym zleceniobiorcom
 • Obowiązku podatkowym, obowiązku prowadzenia rachunkowości oraz rewizji finansowej zagranicznych spółek oraz zagranicznych firm jednoosobowych
 • Karcie podatkowej, zaliczce na poczet podatku (forhåndsskatt, forskuddsskatt) dla zagranicznych pracowników, zagranicznych spółek oraz zagranicznych firm jednoosobowych
 • Zeznaniu podatkowym i odwołaniu się od rozliczenia dla zagranicznych pracowników oraz zagranicznych spółek

Poborca podatkowy ds. zagranicznych (Skatteoppkrever utland - SU

W przypadku pytań o:

 • Wpłatę potrąconego podatku oraz składki na ubezpieczenie społeczne (arbeidsgiveravgift)
 • Składaniu rocznych zestawień wynagrodzeń i potrąceń (lønns- og trekkoppgaven)
 • Rozliczeniu podatkowym
 • Ściąganiu norweskiego podatku w Norwegii lub kraju ojczystym

Adres pocztowy: Postboks 8103, NO-4068 Stavanger
Adres biura: Lagårdsveien 46, Stavanger
Numer telefonu:  +47 51 86 89 00  (09:00 – 14:30) 
Fax:  +47 51 91 73 01
E-mail: Wyślij e-mail

Urząd Podatkowy ds. zagranicznych - Skatt øst 

W przypadku pytań o:

 • Zwrotu podatku VAT dla przedsiębiorców zagranicznyc
 • Zwrotu podatku VAT dla ambasad i organizacjii zagranicznych
 • Podatku VAT od usług elektronicznych (www.voesnorway.com)

Adres biura: Vogts gate 17, N-1532, Moss, Norway
Numer telefonu: 800 80 000 / +47 22 07 70 00
Telefaks: +47 69 25 57 26
E-mail: VATrefund@skatteetaten.no 

Brønnøysundregistrene

W przypadku pytań o numer organizacyjny (organisasjonsnummer).

Adres pocztowy: NO-8910 Brønnøysund
Numer telefonu: + 47 75 00 75 00
Internet: http://www.brreg.no

NAV Utland 

W przypadku pytań o zwolnienie z norweskiego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Adres pocztowy: Postboks 8138, NO-0033 Oslo
Numer telefonu:  +47 21 07 37 00
www.nav.no