Hvordan gi tilgang til krypteringskoden

Når skattelistene åpnes, tilgjengeliggjøres samtidig krypteringskoden via Altinn. Denne sendes kun til daglig leder for det organisasjonsnummeret som har søkt.

Det er mulig for daglig leder, eller en annen person med rollen Tilgangsstyring, å på forhånd gi andre personer tilgang til krypteringskoden. Dette må gjøres senest dagen før.

Du kan lese mer om hvem som har rollen Tilgangsstyring på Altinn.no

Dette må daglig leder, eller person med rollen Tilgangsstyring, gjøre:

 

1. Logg inn på altinn.no og velg Profil øverst på siden.

2. Velg Andre med rettigheter til virksomheten

Velg profil - bilde 1.png

 

3. Velg Legg til ny person eller virksomhet.

Legg til ny person eller virksomhet - bilde 2.png

 

4. Fyll ut fødselsnummer og etternavn på den som skal få krypteringskoden, og trykk Neste.

Fødselsnummer og etternavn - bilde 3.png

 

5. I søkefeltet skriver du MT Skattelister Media.

Gi og fjerne rettigheter - bilde 4.png

 

6. Velg Gi rettigheter.

Gi rettigheter - bilde 5.png

 

7. Du er ferdig, og personen vil nå få krypteringskoden når den tilgjengeliggjøres via Altinn

Rettigheter til skjema er gitt - bilde 6.png

Dette må den som har fått delegert tilgangen gjøre:

 

Når trinnene over er gjennomført, kan du selv logge inn og sjekke at alt er i orden

Logg inn i Altinn, trykk "profil -> Skjema og tjenester du har rettighet til".

Dersom enkelttjenesten "MT Skattelister Media" ligger i listen som vises under her, vil du få krypteringsnøkkelen i meldingsboksen din i Altinn.

tjeneste.jpg