Bestilling av skattelister for inntektsåret 2017

Skattelistene for 2017 blir tilgjengelige 7. november kl. 07.00.
Skattelistene blir tilgjengelige for presse som har forhåndsbestilt lister og publikum som ønsker å søke i skattelistene via skatteetaten.no.

Det er to viktige endringer i skattelister for pressen i år.

 • Digital bestilling og utlevering.
 • Skattelistene leveres i nye filformater.

Hvem kan bestille skattelistene?

Presse som omfattes av mediefridomslova kan søke om elektronisk utlevering av fullstendige skattelister. Se vilkår for bestilling og bruk av skattelister.

Bestill tilgang

Fra 19. september kan presseorganer bestille tilgang til skattelister for 2017 her. Frist for at søknaden skal behandles før utleggsdagen er 26. oktober. Pris pr liste er 3 000,- eks mva (dvs 6 000,- totalt for begge listene).

Digital bestilling

 • Presseorganet bestiller skattelister ved å sende søknad via skatteetaten.no. Selve bestillingsskjemaet ligger i Altinn. Om det ikke er ansvarlig redaktør selv som bestiller, må ansvarlig redaktør signere en avtale som så legges ved søknaden. Dette gjøres under Oversikt - skjema og vedlegg ved utfylling av skjemaet i Altinn. 
 • Svarbrev som tidligere ble sendt rekommandert i posten vil nå mottas digitalt.

Tilgang til datasett

 • Hvis søknaden blir godkjent, inviteres presseorganets kontaktperson via e-post til et sikkert filområde for utlevering av krypterte data. Dette skjer uken før skattelistene tilgjengeliggjøres. Filene kan ikke åpnes uten en krypteringsnøkkel.

Tilgang til krypteringsnøkkel

 • På utleggsdagen blir krypteringsnøkkelen sendt via Altinn til daglig leder.
 • Daglig leder kan på forhånd delegere tilgang i Altinn til andre som skal motta krypteringskode, hvis dette er nødvendig for presseorganets arbeid med skattelister.
 • Se her for hvordan du gir tilgang til krypteringskoden.

Nye filformater

Skattelistene utarbeides i formatene XML og CSV. Dette er andre formater enn det som tidligere har vært brukt. Endringen kan medføre behov for justeringer i  systemer for data- og/eller filbehandling.

XML-filene blir store. Dette kan skape utfordringer fordi ikke alle verktøy støtter så store filer. Redaktører bør søke bistand fra teknisk personell i IT-avdelingen eller eksterne systemleverandører slik at de kan tilrettelegge for de nye formatene.

Endring i kommuneopplysninger
Tidligere stod skattepliktige oppført i én kommune i skattelistene, mens i år vil det være flere kommuner på enkelte personer. Dette fordi en person kan ha skattet til flere kommuner i inntektsåret. Skattelistene vil i år inneholde hvilke kommuner vedkommende har skattet til, uten at rekkefølgen mellom disse kommunene nødvendigvis indikerer det skattemessige forholdet.

To datasett
Det utarbeides et datasett  for personlige skattepliktige (fysiske personer), og et annet for upersonlige skattepliktige (selskaper og andre juridiske personer). Listen for personlige skattytere oppdateres.

 

Skattelisten for personlige skattytere oppdateres fire ganger frem til utlegg for etterfølgende inntektsår. Den oppdaterte listen erstatter tidligere versjoner. Skattedirektoratet vil fortløpende gjøre oppdateringer tilgjengelige for pressen.

Tidligere har dessverre få bestillere benyttet seg av muligheten til å laste ned oppdaterte lister. Den opprinnelige skattelisten (utleggslisten) kan i visse tilfeller være misvisende. Manglende oppdatering kan dessuten få alvorlige konsekvenser for personer som er innvilget sperret adresse etter utsendelse av den opprinnelige skattelisten (utleggslisten). I de ajourførte skattelistene er opplysninger om slike personer fjernet.

Det er viktig at opplysninger som offentliggjøres er mest mulig oppdaterte. Alle oppdateringer tilbys vederlagsfritt.


Veiledning for teknisk personell

Teknisk spesifikasjon for nytt format med eksempelfiler blir tilgjengelig. Presseorganet vil motta mer informasjon om dette etter innvilget søknad.

Datasett personlige skattytere

 • XSD-fil: SkattelistePersonlige.xsd
 • Veiledning til bruk skatteliste for personlige i xml-format.pdf (kommer)
 • Veiledning til bruk skatteliste for personlige i csv-format.pdf (kommer)
 • Eksempelfiler vil bli tilsendt når søknad er godkjent.

Datasett upersonlige skattytere

 • XSD-fil: SkattelisteUpersonlig.xsd
 • Veiledning til bruk skatteliste for personlige i xml-format.pdf (kommer)
 • Veiledning til bruk skatteliste for personlige i csv-format.pdf (kommer)
 • Eksempelfiler vil bli tilsendt når søknad er godkjent.

Vær oppmerksom på

Skattedirektoratet godtar kun henvendelser fra oppgitt kontaktperson og mobilnummer ved uforutsette hendelser på datoen skattelistene legges ut.

footer/desktop/standard