Pressemelding

Faktaboks om ny likningsverdi på bolig – selvangivelsen for 2010:

 • Publisert:

Det er innført en ny metode for fastsettelse av likningsverdi på boliger.

Gjelder for alle boliger med unntak av våningshus på gårdsbruk, fritidseiendommer, boliger på Svalbard og i utlandet.

Formålet med endringen er å skape en bedre sammenheng mellom boligeiendommens likningsverdi og omsetningsverdi.

Følgende opplysninger om boligen danner grunnlag for sjablonmessig fastsetting av likningsverdi:

 • boligens primærareal i kvadratmeter
 • primærbolig (der du selv bor)  eller sekundærbolig (for eksempel pendlerbolig)
 • alder
 • enebolig, småhus, leilighet
 • eierandel

Du kan beregne likningsverdien ved hjelp av boligkalkulatoren på www.skatteetaten.no.
Likningsverdien er basert på grunnlag i SSB’s markedsstatistikker for solgte eiendommer, geografisk inndelt landet i områder.
 
Likningsverdien vil utgjøre 25% av estimert markedsverdi for primærbolig, og 40% for sekundærbolig.

Den nye likningsverdien framgår av forhåndsutfylt selvangivelse basert på de boligopplysninger du har innrapportert.

Du skal bare gi opplysninger om de boligeiendommer du var eier av pr 31.12.2010.

Krav om nedsettelse av likningsverdien - sikkerhetsventilen:
Dersom du kan dokumentere at ny likningsverdi overstiger 30% av markedsverdien for primærboliger eller 60% av markedsverdien for sekundærboliger, kan du kreve likningsverdien endret i selvangivelsen.

 Markedsverdien må dokumenteres enten med:

 • verditakst
 • verdivurdering av megler
 • alternativt kan du bruke observerbar markedsverdi, dvs. salgssummen for eiendommen eller det en tilnærmet lik eiendom i samme område ble solgt for.
  Dokumentasjonen må være av nyere dato enn 24. juni 2010.

Dokumentasjonen skal ikke sendes inn sammen med selvangivelsen, men må kunne fremlegges på forespørsel fra skatteetaten.