Nyhet

Frokostseminar i Bergen

  • Publisert:

Rundt 70 regnskapsførere, revisorer, advokater og næringsdrivende fant veien til Skatt vest sine lokaler, da Skatteetaten inviterte til seminar i Bergen 12. januar.

Å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg korrekt til regler om beskatning av aksjer, var en rød tråd gjennom seminaret. Etter orientering om leveringsplikt, leveringsfrist og logisk oppbygging av aksjonærregisteroppgaven, sto mer særegne problemstillinger på agendaen.

Blant annet ble det orientert om typiske feil knyttet til flere aksjeklasser, fisjoner/fusjoner, splitt og spleis av aksjer, skattemessig innbetalt aksjekapital og overkurs. Håndtering av tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital ble også belyst.

Nyheter og endringer i forhold til tidligere år ble i tillegg gjort kjent

Vedlegg

Frokostseminar kort intro (PDF)

Frokostseminar (PDF)