Pressemelding

Holte får seks nye år: Vi må forenkle mer, spesielt for næringslivet

  • Publisert:

Skattedirektøren fortsetter forenklingsarbeidet i neste periode. - Nå må vi spesielt få fart på forenkling for næringslivet, sier Hans Christian Holte etter at han i statsråd i dag fikk fornyet åremål som skattedirektør.

Skatt for personlige skattytere har blitt enklere de siste årene. Vanlige skattepliktige har opplevd at det har blitt enklere å ha kontakt med oss, men mange opplever at skatt langt fra er enkelt og ikke alle regelendringer gjør verden enklere heller. Jeg vil arbeide for at det blir enda enklere å forholde seg til skatter og avgifter i årene fremover, sier Holte.

Ny skattemelding

 - Vi har flere gode tiltak i prosess for å gjøre skatt enklere. Vi skal lansere en ny skattemelding, som vil være lettere å forstå og gi bedre veiledning.

-  Vi skal være en lyttende etat, som har brukernes perspektiv med oss i det vi gjør. Jeg kommer fortsatt til å ha en åpen dør for de som har forslag til hvordan vi kan forbedre oss, sier skattedirektøren.

Deling av data

- I tillegg ønsker jeg å bidra til bedre brukervennlighet og effektivitet i offentlig og privat sektor gjennom å dele data. Skatteetaten vil delta i utforming, etablering og forvaltning av offentlige datakilder. Vi vil også være med å realisere målet om at "kun én gang" skal bli en realitet når det gjelder å rapportere til det offentlige.

Internasjonalt samarbeid

- Fremover skal Skatteetaten fortsatt bidra godt til internasjonale løsninger på skattemessige utfordringer knyttet til økt globalisering og digitalisering. For å sikre rettferdig konkurranse og finansiering av velferdsstaten, må vi også finne gode løsninger for å skattelegge den digitale økonomien.

Omstillingsdyktig etat

Hans Christian Holte har ledet Skatteetaten gjennom flere store omstillinger. – Vi treffes som alle andre av store endringer som økt globalisering, digitalisering og krav til effektivisering, og vi har medarbeidere som både ser behovet for endring og får det til i praksis. Derfor har vi lyktes både med å overta oppgaver fra andre offentlige etater, redusere antall kontorsteder, og gjøre om fra regional til nasjonal oppgaveløsning.

Hans Christian Holte tiltrådte som skattedirektør sommeren 2013. Når han nå utnevnes til en ny åremålsperiode på seks år, lover han ytterligere innsats for å forenkle næringslivets kontakt med Skatteetaten.

Hans Christian Holte tiltrådte som skattedirektør sommeren 2013. Når han nå utnevnes til en ny åremålsperiode på seks år, lover han ytterligere innsats for å forenkle næringslivets kontakt med Skatteetaten.