Pressemelding

Nasjonal dugnad for alle boligeiere

  • Publisert:

31. august starter Skatteetaten utsending av over 1,9 millioner brev til alle landets boligeiere. Alle boligeiere blir bedt om å sende inn opplysninger om boligen sin for å få ny likningsverdi.

- Bakgrunnen for dette er at en ny metode for å fastsette boligers likningsverdi er innført fra og med inntektsåret 2010. Formålet med endringen er å skape bedre sammenheng mellom boligeiendommers likningsverdi og omsetningsverdi. Dette fører til en mer rettferdig formuesverdsetting av boliger, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Boligens areal

I løpet av uke 35 sender Skatteetaten ut brev til alle boligeiere, der de blir bedt om å rapportere inn opplysninger om boligareal, byggeår og boligtype. Opplysningene vil danne grunnlag for boligens nye likningsverdi. De nye reglene omfatter alle boligeiendommer, med unntak av fritidsboliger, våningshus og boliger i utlandet.

- Vi trenger areal av boligens primære rom, det vil si P-ROM. De fleste finner disse opplysningene i salgsoppgaver og takstdokumenter, men noen må kanskje frem med målebåndet, sier Kristensen.

P-ROM er alt som kan defineres som oppholdsrom i boligen, f.eks. kjøkken, stue, bad og soverom. Har man ikke opplysninger om P-ROM, kan man oppgi BOA (boareal).

Konsekvenser for boligeierne

Den nye likningsverdien vil ikke ha innvirkning på inntektsskatten, kun formuesskatten. Selv om de nye reglene fører til at gjennomsnittlig likningsverdi - og det totale formuesskattegrunnlaget - øker, vil økningen av bunnfradraget ved beregning av skattepliktig formue medføre at de aller fleste får uendret eller lavere formuesskatt.

Beregninger fra Finansdepartementet viser at ca. 120 000 færre vil betale formuesskatt. Om lag 615 000 får lettelser, mens kun 155 000 får økt skatt. De som får en lettelse på mer enn 6 000 kroner, har en gjennomsnittlig bruttoinntekt på om lag 300 000 kroner. De som anslås å få økt skatten med mer enn 15 000, har en gjennomsnittsinntekt på tre millioner kroner.

- Yngre personer betaler ofte ikke formuesskatt fordi de er i etableringsfasen og har gjeld. I tillegg vil pensjonister og enkelte enslige forsørgere med lav inntekt få lavere skatt gjennom endringer i skattebegrensningsregelen, forteller Kristensen.

Lever elektronisk

Opplysningene må sendes innen 15. oktober dersom den nye likningsverdien skal tas hensyn til ved beregning av skattetrekket for 2011. Svar kan sendes inn elektronisk på skatteetaten.no eller via SMS (kun areal og byggeår). Skjemaet som er vedlagt brevet kan også sendes inn eller leveres på skattekontoret. Dersom opplysningene ikke oppgis innen fristen for levering av selvangivelsen, vil Skatteetaten fastsette likningsverdien ved skjønn.