Pressemelding

Nesten 200 000 med elektronisk skatteoppgjør

  • Publisert:

For første gang fikk nesten 200 000 skattytere skatteoppgjøret sitt bare elektronisk. Vel 146 000 av de 340 000 som hadde valgt papirløst skatteoppgjør får i disse dager likevel en papirkopi i posten.

- Vi er overrasket over at så mange ikke har lest dokumentet innen sju-dagersfristen, sier skattedirektør Svein Kristensen. Men dette er en ny tjeneste, og mange regnet nok kanskje med at det holdt å ”melde seg på” for å få et papirløst skatteoppgjør, sier Kristensen.

Det er e-forvaltningsforskriften som stiller krav om at det elektroniske dokumentet må åpnes innen 7 dager for at det skal være bekreftet mottatt. Hvis ikke må dokumentet sendes på papir. Alle som valgte papirløst skatteoppgjør fikk melding om dette på sms og e-post da skatteoppgjøret var klart i juni.

Rundt 380 000 skattytere har til nå valgt å få skatteoppgjør bare elektronisk. 40 000 av dem får oppgjøret til høsten.