11-2.1 Forarbeider

  • Lov 20 des 2019 nr. 98 (ikr. 1 apr 2020 iflg. res. 7 feb 2020 nr. 112): Prop.1 LS (2019-2020)
  • Bestemmelsen må ses i sammenheng med VOEC-ordningen som er beskrevet under merverdiavgiftsloven kapittel 14 II og på Skatteetatens hjemmesider, og innebærer at avgiftsplikten påhviler utenlandsk tilbyder, og ikke den som innfører varen til Norge.