Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Generelt

Bestemmelsen regulerer hvem som skal ha melding om enkeltvedtak og hvilke opplysninger meldingen skal inneholde.