Generelt

Bestemmelsen pålegger aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper opplysningsplikt om nærmere angitte forhold som har betydning for skattleggingen av aksjonærene. Dette er en videreføring av ligningsloven § 5-7. Meldingen omtales fortsatt som aksjonærregisteroppgaven.