Leveringsfrister

Meldingen skal leveres innen 12 måneder etter utløpet av regnskapsåret.

Skatteforvaltningsforskriften § 8-12-7 Leveringsfrist

Melding etter skatteforvaltningsloven § 8-12 skal leveres innen 12 måneder etter utløpet av regnskapsåret.