Betaling av trekk

Betaling av trekk reguleres av skattebetalingsloven.

Se nærmere omtale i Skattebetalingshåndboken kapittel 9  og  10.