Skatteoppgjør

Etter fastsetting av skattegrunnlaget og skatteberegningen av formues- og inntektsskatt, petroleumsskatt og svalbardskatt etter Svalbardskatteloven § 3-2 skal det foretas et skatteoppgjør slik som tidligere jf. § 9-3 Melding om skatteoppgjør mv. Frist for utsendelse av (endelig eller foreløpig) skatteoppgjør er 1. desember i fastsettingsåret.