Kunngjøring

Lønns- og trekkoppgaver for 2003 - Svalbard

  • Publisert:

Kunngjøring fra Skattedirketoratet, januar 2004

Til arbeidsgiverne og arbeidstakerne

Lønns- og trekkoppgaver for 2003 - Svalbard Arbeidsgivere som er hjemmehørende på Svalbard skal levere lønns- og trekkoppgaver med følgeskriv senest 31. januar 2004. Lønns- og trekkoppgaver kan hentes på www.skatteetaten.no eller på Svalbard likningskontor.

Følgende oppgaver kan fås på likningskontoret:

RF-1025 Årsoppgave/følgeskriv RF-1022 Kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp RF-1024 Lønns- og trekkoppgave - datakonvolutt RF-1023 Lønns- og trekkoppgave - manuell RF-1015 Lønns- og trekkoppgave - for laserskriver

RF-1025, RF-1022 og RF-1015 finner du også på www.skatteetaten.no

Årsoppgave for arbeidsgiveravgift - Følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver (RF-1025) skal som tidligere, sendes i to eksemplar til skatteoppkreveren i arbeidsgivers kontorkommune. Ett eksemplar skal legges ved arbeidsgivers selvangivelse sammen med blankett Kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp (RF-1022).

Manuelt utfylte lønns- og trekkoppgaver for arbeidstakere som er skattepliktig til Svalbard skal sendes til: Troms skattefogdkontor Postboks 563 9256 TROMSØ Oppgavene merkes med kommune 2100.

Manuelt utfylte oppgaver for lønnsinntekter som ikke skal beskattes etter Svalbardskatteloven skal sendes til: Rogaland skattefogdkontor Postboks 148, Sentrum 4001 STAVANGER Oppgavene merkes med kommune 2312 sokkel/utland.

Maskinelle oppgaver skal sendes til: Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO

Alle oppgaver må fylles ut med fullstendige arbeidsgiver- og arbeidstakeropplysninger. Det er spesielt viktig å gi nøyaktige opplysninger om navn og adresse for arbeidstakere som er bosatt i utlandet.

Arbeidstakere bør kontrollere fødselsnummer og opplysninger på oppgaven.Kontakt arbeidsgiver ved feil eller mangler.

Ekstra arbeidsgiveravgift på 12,5 prosent skal betales av avgiftspliktige ytelser over 16 ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp.