Avgiftshistorie

Avgiftshistorie 2018

  • Publisert:

I avgiftshistorieboken finner du informasjon om gjeldende avgifter med historikk, og tidligere avgifter som er opphevet.

Innholdet er ajour per 1. januar 2018.

Vær oppmerksom på at det kan forekomme feil i både satser, tidspunkter og tekstene for øvrig, så opplysningene må ikke brukes eller henvises til i vedtak og liknende. Det er tekstene i de enkelte avgiftsvedtakene med tilhørende regelverk som til enhver tid er gjeldende, og som skal benyttes i saksøyemed.

footer/desktop/standard