Rundskriv

Avgift på alkohol – utvidelse av avgiftsreduksjon for små bryggerier

  • Publisert:

Fra og med 1. juli 2019 utvides ordningen med redusert alkoholavgift for små bryggerier (småskalabryggerier), fra øl med alkoholstyrke over 3,7 til og med 4,7 volumprosent, til all gjæret alkoholholdig drikk i samme intervall.

Med "gjæret alkoholholdig drikk" skal i denne sammenhengen forstås drikkevare over 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol fremstilt ved gjæring, og uten noen tilsetning av annen alkohol eller alkoholholdig drikk, jf. forskrift om særavgifter § 3-2-3 nytt annet ledd.

Gjæret alkoholholdig drikk omfatter blant annet øl, sider og mjød.

De reduserte satsene skal som tidligere betales i henhold til de terskelverdiene for årlig produsert mengde som fremgår av Stortingets vedtak § 1. Fastsetting av avgift på gjæret alkoholholdig drikk produsert av små bryggerier skal gjøres med de kodene (avgiftstyper og avgiftsgrupper) som fremgår av kodeoversikten i punkt 12 i Skattedirektoratets avgiftsrundskriv om alkoholavgiften versjon II (gjeldende fra 1. juli 2019).

For øl benyttes OL 801 til OL 804, mens for annen gjæret alkoholholdig drikk, deriblant sider og mjød, benyttes BV 801 til BV 804.

Vi viser til nærmere omtale av reglene for små bryggerier i punkt 1.3 i Skattedirektoratets avgiftsrundskriv om alkoholavgiften.