Rundskriv

Rettssaksinstruksen - Instruks for utøvelsen av statens partsstilling på skatte- og avgiftsområdet

  • Publisert:

Fastsatt av Skattedirektoratet 10. januar 2019.