Sats for:

Kalkulasjonsfaktor - formuesverdsettelse av næringseiendom

Kalkulasjonsfaktoren kunngjøres i januar i året etter inntektsåret.


For inntektsåret 2018 settes kalkulasjonsfaktoren til 0,069.

Skattedirektoratet fastsetter kalkulasjonsfaktoren i medhold av FSFIN § 4-10-5 og faktoren benyttes til å beregne formuesverdi av næringseiendom.