Konsumentavtale for særnamsmannsfunksjon er oppdatert – ny innsending påkrevd

Konsumentavtalen er oppdatert til ny versjon 7.10.2020. Dersom kommunen allerede har sendt inn avtalen, må dessverre ny utgave signeres og sendes inn. Endringen er at avtalen nå også omfatter oppslag og registrering i utleggsdatabasen. Vi beklager merarbeidet dette medfører.

Ny frist for innsending er 14.10.2020

Bruksvilkår for kommuner som har særnamsmannfunksjon

I forbindelse med statliggjøring av skatteoppkreveroppgavene fra 1. november 2020, overføres særnamskompetanse fra skatteoppkreverne til kommunene fra samme dato. For å motta nødvendige data og informasjon til å utøve sin særnamskompetanse, må kommunen signere en konsumentavtale med Skatteetaten. Avtalen finner du her.

Etter 1. november må de kommunene som opptrer som særnamsmann benytte sitt eget innkrevingssystem for å hente opplysningene de trenger fra Skatteetaten. Systemleverandørene vil i dialog med Skatteetaten gjøre tilpasninger i sine systemer til de nye grensesnittene, slik at opplysningene kan hentes ut. Hvilke planer og løsninger systemleverandørene har til implementering av grensesnittene må kommunen forhøre seg med sin systemleverandør om.

I forkant av dette må kommunene signere en konsumentavtale med Skatteetaten. Ved signering av avtalen må kommunene oppgi kontaktpersoner.

Last ned:
Konsumentavtale for utlevering av opplysninger fra Skatteetaten

Avtalen skal signeres av en bemyndiget representant fra kommunen innen 14. oktober 2020.

Avtalen signeres og scannes for digital oversendelse til Skatteetaten, til [email protected].

Les mer om særnamsfunksjonen, hvilke kommuner som berøres og hva det jobbes med på området