Nå skal du levere a-meldingen direkte på skatteetaten.no

Hvis du ikke har lønnssystem, skal du levere a-meldingen direkte på skatteetaten.no. Du skal ikke levere a-meldingen i Altinn (A01). 

Skjema A06

Avstemmingsinformasjon (A06)

Avstemmingsrapporten oppsummerer opplysningene du har sendt inn i a-meldingen for en eller flere perioder.

Om denne tjenesten

Bruk skjemaet for å bestille en avstemmingsrapport med oversikt over hvilke opplysninger du har sendt inn i en eller flere a-meldinger.

Oppgi år og måneder rapporten skal gjelde for.

Etter at du har bestilt, sendes «A07 a-melding avstemming» til «Innboks».

Alle som har sendt a-melding kan bestille avstemmingsrapport.

For å bestille trenger du en av disse rollene i Altinn:

 • Utfyller/Innsender
 • Regnskapsfører med signeringsrettighet
 • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
 • Regnskapsfører lønn
 • Ansvarlig revisor
 • Revisormedarbeider
 • Kontaktperson NUF


Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Mangler du rettigheter, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Hvis du er ukjent med rapportering i Altinn, gå til hjelpesidene.

Avstemmingsrapporten inneholder opplysninger om:

 • arbeidsgiveravgift
 • forskuddstrekk
 • inntektsopplysninger per virksomhet du har sendt a-melding for
 • innmeldt pensjonsinnretning (kun versjon 2.2 eller nyere) 

Du kan også bestille opplysninger per inntektsmottaker om:

 • arbeidsforhold
 • inntekter
 • fradrag
 • forskuddstrekk

Bestiller du rapport for én måned, får du i tillegg oversikt over arbeidsforholdsopplysninger.

Vær oppmerksom på at opplysninger om utleggstrekk ikke er med i rapporten.