Betalingsutsettelse og avdragsordning ved betalingsproblemer som følge av koronasituasjonen

Som følge av koronasituasjonen er det vedtatt en ny ordning hvor du kan søke om å få innvilget betalingsutsettelse for skatte- og avgiftskrav som har forfall i perioden 1. januar til 31. mars 2022.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for betalingsutsettelse, og er ment å gjøre det enklere og mer fleksibelt å få en utsettelse på grunn av koronasituasjonen.

Du kan likevel ikke søke om betalingsutsettelse for

 • forskuddstrekk og skattetrekk, samt ansvarskrav knyttet til disse
 • artistskatt
 • krav fastsatt ved summarisk fellesoppgjør
 • særavgifter som forfaller til betaling samtidig med at avgiftsplikten oppstår, for eksempel omregistreringsavgift og engangsavgift
 • toll og avgifter som forfaller til betaling samtidig med at tollplikten oppstår, for eksempel ved fortolling på grensen
 • erstatningskrav

Næringsdrivende som har tollkreditt, dagsoppgjør eller kreditt for engangsavgift, kan søke om betalingsutsettelse. Dersom du får innvilget betalingsutsettelse for krav under disse ordningene, vil imidlertid kredittordningen stenges. Det samme gjelder for de som er frivillig registrerte særavgiftspliktige.

Dersom du har problemer med å betale krav som forfalt før årsskiftet, for eksempel merverdiavgift med forfall 10. desember 2021, kan du søke utsettelse etter de ordinære reglene for betalingsutsettelse.

Dette kreves for å få betalingsutsettelse

Du må være midlertidig ute av stand til å innfri dine krav som følge av koronasituasjonen.

Du kan heller ikke ha noen ubetalte skatte- og avgiftskrav med forfall før 1. desember 2021, med mindre du har fått innvilget en betalingsavtale for disse kravene. Dette gjelder både for næringsdrivende og privatpersoner.

 • Virusutbruddet har medført inntektsbortfall og/eller økte kostnader, og virksomheten har av denne grunn problemer med å innfri sine krav.
 • Alle pliktige meldinger med leveringsfrist i perioden 1. januar 2021 og frem til søknadstidspunktet, må være levert.
 • Det foreligger ingen ubetalte krav på forskuddstrekk og skattetrekk.

 • Det må være betydelig reduksjon i egen inntekt eller i egen og ektefelle/samboers samlede inntekt etter 29. februar 2020.

Vilkåret vil være oppfylt der søkeren er 100 prosent permittert/arbeidsledig, eller der inntekten er redusert med minst 20 prosent sammenlignet med før 29. februar 2020.

Vilkåret vil også være oppfylt dersom inntekten er redusert med minst 20 prosent sammenlignet med før 1. desember 2021, som følge av de siste koronarestriksjonene.

Slik søker du om betalingsutsettelse

Søknadsskjema vil bli tilgjengelig her i løpet av uke 5.

Etter at du har søkt, svarer vi deg så raskt vi kan.

Dersom du får innvilget betalingsutsettelse

Viktig informasjon

Dersom du får innvilget utsettelse på betaling av krav etter denne ordningen, vil du automatisk få  tilbud om en avdragsordning med oppstart 31. mai 2022.

Dersom du allerede har en avdragsordning for krav som ble utsatt til 30. juni 2021 (etter den tidligere utsettelsesordningen), vil de nye kravene tas inn i den eksisterende avdragsordningen fra og med avdraget som skal betales 31. mai 2022.

Kravet vil ikke bli innkrevd i utsettelsesperioden. Du kan likevel betale inn kravene i utsettelsesperioden, dersom den økonomiske situasjonen din bedrer seg.  

Betalingsutsettelsen innebærer likevel

 • at vi kan gjennomføre motregning i eventuelle utbetalinger du får fra oss i perioden
 • at forsinkelsesrenter vil løpe i utsettelsesperioden. Betalingsutsettelsen innebærer ikke endring av forfallsdato. Forsinkelsesrenten for de fleste skatte- og avgiftskrav er satt ned til 6 prosent fra 15. januar til 31. mars 2022. Fra 1. april 2022 gjelder ordinær forsinkelsesrente som for tiden er 8,5 prosent.

Kravene som det gis utsettelse for, vil fremdeles være oppført i skatteattesten.

Klage

Du kan ikke klage på vedtaket.