Betalingsutsettelse ved betalingsproblemer som følge av koronasituasjonen

Du kan ikke lenger søke om å få innvilget betalingsutsettelse etter den midlertidige utsettelsesordningen for skatte- og avgiftskrav som forfalt i perioden 1. januar til 31. mars 2022.

Dersom du har fått innvilget betalingsutsettelse

Viktig informasjon

Dersom du har fått innvilget utsettelse på betaling av krav etter denne ordningen, vil du automatisk få tilbud om en avdragsordning med oppstart 31. mai 2022.

Dersom du allerede har en avdragsordning for krav som ble utsatt til 30. juni 2021 (etter den tidligere utsettelsesordningen), vil de nye kravene tas inn i den eksisterende avdragsordningen fra og med avdraget som skal betales 31. mai 2022.