Forslag om ny utsettelsesordning

Regjeringen har foreslått en ny ordning for utsatt innbetaling av skatter og avgifter. Den nye ordningen er foreslått å gjelde krav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022, herunder 6. termin arbeidsgiveravgift som forfaller 15. januar 2022.

Du kan søke om utsettelse først etter at ordningen eventuelt er vedtatt. Det er per i dag ikke kjent når forslaget blir behandlet i Stortinget.

Regjeringen foreslår samtidig å redusere forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav til 6 prosent fra 15. januar til 31. mars 2022.

Se pressemelding på regjeringen.no

Betalingsutsettelse og avdragsordning ved betalingsproblemer som følge av koronasituasjonen

Den midlertidige ordningen med betalingsutsettelse på grunn av koronasituasjonen er ikke forlenget etter 30. juni 2021.

Krav som er utsatt til 30. juni tilbys automatisk en avdragsordning med oppstart i oktober.

Avdragsordning fra 1. juli 2021

Viktig informasjon

Som følge av de nye koronarestriksjonene, er betalingsfristen 31. desember 2021 utsatt til 31. mars 2022. Betalingsfristene for de etterfølgende avdragene blir tilsvarende forskjøvet med tre måneder, slik at siste avdrag blir 30. desember 2022.

Du trenger ikke å henvende deg til Skatteetaten om dette. Du vil få tilsendt betalingsinformasjon når ny betalingsfrist nærmer seg.


De som har fått en betalingsutsettelse til 30. juni 2021 etter den midlertidige betalingsutsettelsesordningen, kan betale ned det utsatte beløpet over tolv avdrag i perioden 31. oktober 2021 til 30. desember 2022. Første avdrag forfaller 31. oktober.

Avdragsordningen innvilges automatisk, og du trenger ikke å søke om dette. Du vil få betalingsinformasjon om avdragsordningen når første avdrag nærmer seg. Dersom du har restanser på både skatt/arbeidsgiveravgift og merverdiavgift, vil du få to avdragsordninger.

Du trenger ikke søke om avdragsordning

Dersom du har en betalingsutsettelse etter den midlertidige utsettelsesordningen til 30. juni 2021 vil du automatisk tilbys en avdragsordning for disse kravene. Det er ikke nødvendig å søke om avdragsordning.

Betal mer hvis du har mulighet

Avdragsordningen er et tilbud til deg som ved utløpet av betalingsutsettelsen fortsatt har problemer med å betale kravet.

Det påløper ordinær forsinkelsesrente på kravene i hele avdragsperioden. Renten er per i dag 8,5 %.

Dersom du helt eller delvis kan betale før 31. oktober, bør du derfor gjøre det. Du kan også betale kravet tidligere enn det som følger av avdragsordningen, dersom din økonomiske situasjon bedrer seg.

Vi oppfordrer deg til å benytte tidligere tilsendt betalingsinformasjon. Hvis du ikke har dette tilgjengelig, kan du finne kontonummer og lage KID-nummer.

Konsekvenser hvis du ikke betaler

Avdragsordningen opphører dersom de fastsatte betalingsfristene ikke overholdes. Da må gjenstående del av kravet betales umiddelbart, ellers vil vi starte tvangsinnfordring.

Dersom avdragsordningen blir avsluttet kan den ikke gjenopprettes selv om du i ettertid betaler de misligholdte avdragene.

Kravet vil ikke bli innkrevd i utsettelsesperioden. Du kan likevel innfri kravene i utsettelsesperioden, dersom din økonomiske situasjon bedrer seg.

Avdragsordningen er ikke til hinder for at vi kan gjennomføre motregning i eventuelle utbetalinger du får fra det offentlige i perioden.

Ubetalte krav vil til enhver tid fremgå av en eventuell skatteattest.

Dersom du fremdeles har økonomiske problemer på grunn av koronasituasjonen må du etter 30. juni eventuelt søke om betalingsutsettelse etter vanlige regler.