Avdragsordning for utsatte krav

Dersom du har en betalingsutsettelse etter den midlertidige utsettelsesordningen som følge av koronasituasjonen, vil du automatisk tilbys en avdragsordning for disse kravene. Det er ikke nødvendig å søke om avdragsordning.

Du vil få to avdragsordninger dersom du har restanser både på skatt/arbeidsgiveravgift og merverdiavgift. Du vil få betalingsinformasjon om avdragsordningen når første avdrag nærmer seg. 

Hvis du har krav etter den tidligere utsettelsesordningen

For krav som ble utsatt til 30. juni 2021, løper det per i dag en avdragsordning. Første avdrag var 31. oktober 2021.

Som følge av koronarestriksjonene som ble innført i desember 2021, ble avdragene i desember, januar og februar forskjøvet med 3 måneder. Tredje avdrag forfalt 31. mars 2022, og avdragene forfaller deretter månedlig frem til 30. desember 2022.

Hvis du har krav etter den nye utsettelsesordningen

Har du fått innvilget betalingsutsettelse for krav som forfalt i perioden 1. januar til 31. mars 2022, kan du betale ned det utsatte beløpet avdragsvis i perioden frem til 30. desember 2022. Første avdrag for disse kravene er 31. mai 2022.

Dersom du allerede har en avdragsordning for krav som ble utsatt til 30. juni 2021, vil de nye kravene tas inn i den eksisterende avdragsordningen fra og med avdraget som skal betales 31. mai 2022. Du vil få ny betalingsinformasjon i midten av mai.

Du trenger ikke søke om avdragsordning

Har du fått innvilget en betalingsutsettelse etter den midlertidige utsettelsesordningen, vil du automatisk tilbys en avdragsordning for disse kravene. Det er ikke nødvendig å søke om avdragsordning.

Kan du betale kravet (helt eller delvis) tidligere enn det som følger av avdragsordningen, bør du gjøre det. Det påløper forsinkelsesrente på kravene i hele avdragsperioden. Forsinkelsesrenten for de fleste skatte- og avgiftskrav er satt ned til 6 prosent fra 15. januar til 31. mars 2022. Fra 1. april 2022 gjelder ordinær forsinkelsesrente som for tiden er 8,5 prosent.

Vi oppfordrer deg til å benytte tilsendt betalingsinformasjon. Hvis du ikke har dette tilgjengelig, kan du finne kontonummer og lage KID-nummer.

Avdragsordningen opphører dersom du ikke overholder de fastsatte betalingsfristene. Da må gjenstående del av kravet betales umiddelbart, ellers vil vi starte tvangsinnfordring.

Dersom avdragsordningen blir avsluttet, kan den ikke gjenopprettes selv om du i ettertid betaler de misligholdte avdragene.

Avdragsordningen er et tilbud til deg som fortsatt har problemer med å betale kravet når det er slutt på betalingsutsettelsen.

Kravet vil ikke bli innkrevd i avdragsperioden. Du kan likevel innfri kravene frivillig dersom den økonomiske situasjonen din bedrer seg.

Avdragsordningen er ikke til hinder for at vi kan gjennomføre motregning i eventuelle utbetalinger du får fra det offentlige i perioden.

Ubetalte krav vil til enhver tid fremgå av en eventuell skatteattest.