Avdragsordning for utsatte krav

Perioden for betalingsutsettelse etter den midlertidige ordningen som følge av korona, er nå over. De utsatte kravene skal betales i månedlige avdrag innen utgangen av 2022.

Det beløpet du skylder er delt opp i like store månedlige avdrag frem til 30. desember, uavhengig av størrelsen på beløpet du skylder. Det er ikke mulig å endre betalingsfristene og størrelsen på avdragene.  

Dersom du skylder både merverdiavgift og skatt/arbeidsgiveravgift, har du fått to avdragsordninger som du skal nedbetale hver for seg.

 

Avdragsordningen avsluttes dersom du ikke overholder de fastsatte betalingsfristene. Da må den gjenstående delen av kravet betales umiddelbart. Hvis ikke er vi nødt til å starte tvangsinnfordring.

Dersom avdragsordningen blir avsluttet, kan du ikke gjenopprette den selv om du i ettertid betaler de misligholdte avdragene.

Kan du betale kravet, helt eller delvis, tidligere enn det som følger av avdragsordningen, bør du gjøre det. Det påløper forsinkelsesrente på kravene i hele avdragsperioden. Forsinkelsesrenten er for tiden 8,5 prosent.

Vi oppfordrer deg til å benytte tilsendt betalingsinformasjon. Hvis du ikke har dette tilgjengelig, kan du finne kontonummer og lage KID-nummer.

Avdragsordningen er et tilbud til deg som fortsatt har problemer med å betale kravet når det er slutt på betalingsutsettelsen.

Kravene vil ikke bli tvangsinnkrevd i avdragsperioden, men det løper forsinkelsesrenter på kravene frem til de er betalt.

Avdragsordningen er ikke til hinder for at vi kan gjennomføre motregning i eventuelle utbetalinger du får fra det offentlige i perioden.

Ubetalte krav vil til enhver tid fremgå av en eventuell skatteattest.