Skjema RF-1282

Opplysninger for beregning av skattemessig formuesverdi på boligeiendommer

 

 

Skjemaet utgår fra og med 1.1.2019, og er derfor ikke lenger tilgjengelig for utfylling.

Boligen din vil normalt være oppført på skattemeldingen din. Eventuelle endringer i boligopplysningene/beregnet formuesverdi må korrigeres under skattemeldingens post 4.3.2.

Hvordan korrigere boligopplysninger i skattemeldingen

Hvis eiendommen ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, f.eks. fordi boligen er oppført i løpet av året, må du selv legge inn eiendommen i skattemeldingens post 4.3.2 og gi opplysninger om eiendommen (beliggenhet, P-rom, byggeår, eierandel mm.) og beregne en formuesverdi for eiendommen din.

Les mer om formuesverdsettelse av boligeiendommer.

Regelverk

Regler for fastsettelse av formuesverdier på boligeiendommer følger av skatteloven § 4-10.

footer/desktop/standard