Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Skjema RF-1450

Rekvisisjon av d-nummer

Privatpersoner, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, organisasjoner osv. kan ikke rekvirere d-nummer selv.

Last ned, fyll ut og send inn:

Rekvirer d-nummer

De som kan rekvirere d-nummer fyller ut dette skjemaet.