Skjema RF-1450

Rekvisisjon av d-nummer

Privatpersoner, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, organisasjoner osv. kan ikke rekvirere d-nummer selv.

Last ned, fyll ut og send inn:

Rekvirer d-nummer

De som kan rekvirere d-nummer fyller ut dette skjemaet. Rekvisisjoner sendt inn på andre måter vil bli returnert.

Rekvisisjoner må sendes inn per post til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO