Skjema RF-1530

Søk om betalingsutsettelse eller betalingsavtale for personlig skattepliktig

Du kan søke om en betalingsutsettelse eller en betalingsavtale. En betalingsavtale kan være avtale om betalingsutsettelse, avdrag eller en kombinasjon av begge deler.

Skatt og avgifter skal betales ved forfall, og en betalingsutsettelse eller betalingsavtale er et unntak.

Innkrevingen stanses ikke under behandling av søknaden, og det løper forsinkelsesrenter fra forfall til kravet er betalt.

Du kan søke betalingsutsettelse eller betalingsavtale for

  • skatt og/eller arbeidsgiveravgift
  • særavgift, motorvognavgift, inn- og utførselsavgift og vektårsavgift

Dette må være oppfylt for å kunne få en betalingsavtale

Alle punktene må være oppfylt for å få kunne en betalingsavtale:

  • Du har ikke mulighet til å betale innen fristen.
  • Du må sende forslag til betalingsplan.
  • Du kan ikke ha penger til overs etter livsopphold/dokumenterte utgifter.
  • Din betalingsplan må gi raskere resultat enn dersom vi må trekke deg i lønn, pensjon eller ytelser, eller dersom vi må gjennomføre en utleggsforretning.
  • Hvis du søker på grunn av for eksempel alvorlig sykdom, dødsfall i familien, langvarig arbeidsledighet eller samlivsbrudd, må du kunne dokumentere dette.
  • Det at du får en betalingsavtale, må ikke virke støtende eller være egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen.

Hvem kan søke

Privatpersoner kan bruke dette skjemaet til å søke om betalingsutsettelse eller betalingsavtale. Du vil motta svaret på søknaden din via Altinn. Dersom du ikke er elektronisk bruker, vil du motta svaret som brevpost.

Hvis du ønsker at vi skal kontakte noen andre i forbindelse med søknaden, må du oppgi kontaktperson og legge ved en fullmakt. Hvis kontaktpersonen din er advokat, behøver du ikke legge ved fullmakt. En fullmakt vil si at en person har myndighet til å opptre og handle på dine vegne eller i ditt sted. Fullmakten kan være begrenset til et spesielt område eller være av mer generell karakter.

Hvis du ikke er elektronisk bruker eller du ikke kan sende inn alle vedlegg elektronisk, må du sende inn søknadsskjema på papir. Da vil det ta lengre tid før du får svar på søknaden din.

Du kan laste ned søknadsskjemaet som en PDF og fylle det ut. Søknaden sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo