Skjema RF-1530

Søk om betalingsutsettelse eller betalingsavtale for personlig skattepliktig

Du kan søke om en betalingsutsettelse eller en betalingsavtale. En betalingsavtale kan være avtale om betalingsutsettelse, avdrag eller en kombinasjon av begge deler.

Du kan søke om betalingsavtale hvis du ikke kan betale skatt eller avgifter ved forfall på grunn av for eksempel alvorlig sykdom, dødsfall i familien, langvarig arbeidsledighet eller samlivsbrudd. Du må dokumentere årsaken (for eksempel sykdom), og at dette er grunnen til betalingsproblemene dine.

Du kan søke betalingsutsettelse eller betalingsavtale for

  • skatt og/eller arbeidsgiveravgift
  • særavgift, motorvognavgift, inn- og utførselsavgift og vektårsavgift

For å få en betalingsavtale må alle vilkårene være oppfylt

Skatt og avgifter skal betales ved forfall, og en betalingsutsettelse eller betalingsavtale er et unntak. For å få innvilget en avtale, må alle vilkår være oppfylt:

  • Du har ikke mulighet til å betale ved forfall.
  • Du må komme med et betalingstilbud som er det beste du kan gi.
  • Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn hva vi kan oppnå ved tvangsinnkreving.

I tillegg vurderer vi om det vil være støtende eller vil svekke den alminnelige betalingsmoralen om du får en slik avtale. Innkrevingen stanses ikke under behandling av søknaden, og forsinkelsesrenter løper fra forfall til kravet er betalt.

Hvem kan søke?

Privatpersoner kan bruke dette skjemaet til å søke om betalingsutsettelse eller betalingsavtale. Du vil motta svaret på søknaden din via Altinn. Dersom du ikke er elektronisk bruker, vil du motta svaret som brevpost.

Hvis du ønsker at vi skal kontakte noen andre i forbindelse med søknaden, må du oppgi kontaktperson og legge ved en fullmakt. Hvis kontaktpersonen din er advokat, behøver du ikke legge ved fullmakt. En fullmakt vil si at en person har myndighet til å opptre og handle på dine vegne eller i ditt sted. Fullmakten kan være begrenset til et spesielt område eller være av mer generell karakter.

 

Hvis du ikke er elektronisk bruker eller du ikke kan sende inn alle vedlegg elektronisk, må du sende inn søknadsskjema på papir. Da vil det ta lengre tid før du får svar på søknaden din.

Du kan laste ned søknadsskjemaet som en PDF og fylle det ut. Søknaden sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO