Skjema RF-1531

Søk om betalingsutsettelse eller betalingsavtale

Skattepliktig bedrift eller virksomhet kan søke om en betalingsutsettelse eller en betalingsavtale. En betalingsavtale kan være avtale om betalingsutsettelse, avdrag eller en kombinasjon av begge deler.

Dette kan du søke om betalingsutsettelse eller betalingsavtale for:

  • Skatt/arbeidsgiveravgift
  • Merverdiavgift
  • Særavgift, motorvognavgift, inn- og utførselsavgift og vektårsavgift.

Når kan du få en betalingsavtale?

Skatt og avgifter skal betales ved forfall og en betalingsutsettelse eller betalingsavtale er et unntak. For å få innvilget en avtale må alle vilkår være oppfylt:

  • Du har ikke mulighet til å betale ved forfall.
  • Du må komme med et betalingstilbud som er det beste du kan gi.
  • Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn hva vi kan oppnå ved tvangsinnfordring.

I tillegg vil vi vurdere om en eventuell avtale vil kunne være støtende eller svekke den alminnelige betalingsmoralen.

Det gis normalt ikke utsettelse eller betalingsavtale for arbeidsgivers ansvar for forskuddstrekk og utleggstrekk. Innfordringen stanses ikke under behandling av søknaden og forsinkelsesrenter løper fra forfall til kravet er betalt.

Disse kan søke

  • Selskaper
  • Enkeltpersonforetak
  • Andre virksomheter

Svar på søknaden sendes til virksomhetens meldingsboks i Altinn.