Skjema RF-1361

Søknad om utsatt betaling av formuesskatt

Søknad om utsatt betaling av formuesskatt 2020 er et vedlegg til skattemeldingen. 

Søknadsfristen er den samme som for skattemeldingen. Svar på søknaden får du på skatteoppgjøret. 

Last ned, fyll ut og send inn RF-1361:

Hent søknadsskjema

Skal du benytte dette skjemaet må du enten:

  • logge inn og levere skattemeldingen i gammelt format i Altinn, og legge ved elektronisk versjon av skjemaet, eller
  • klikke på knappen og laste ned PDF-skjema, skrive det ut og sende skriftlig søknad per post til Skatteetaten, se nedenfor.

Du kan ikke legge ved RF-1361 til skattemelding i nytt format. 

Personlig eier av aksjer eller deltakerandel som driver regnskapspliktig virksomhet hjemmehørende i EØS- land med negativt årsresultat i årsregnskapet for 2020, kan kreve utsatt betaling av formuesskatt for denne virksomhetsformuen.

For selskap i konsern som utarbeider konsernregnskap og som har negativt årsresultat i konsernregnskapet for 2020, kan personlig eier kreve utsettelse med betaling av formuesskatt på aksjene i selskapet. Eier av enkeltpersonforetak som driver regnskapspliktig virksomhet kan kreve utsatt betaling av skatt på formue av driftsmidler (unntatt sekundærbolig og næringseiendom) innenfor EØS-området

Skjemaet må leveres elektronisk av deg som vil søke om utsatt betaling av formuesskatt på aksjer og deltakerandeler i regnskapspliktige selskap og driftsmidler i regnskapspliktige enkeltpersonforetak, ser skattebetalingsloven § 15-3.

Dersom du må levere på papir, kan du laste ned PDF her og skrive den ut, eller med utgangspunkt i skjermbildet av skjemaet lage en søknad som du sender per post innen fristen for levering av skattemeldingen.

Send til Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO.

Det vil ta lengre tid å få behandlet søknader som sendes på papir.