Navigasjonsside på skatteetaten.no

Navigasjonssider skal hjelpe brukeren videre. Vi lager hjelpsomme tekster på knappene slik at brukerne er trygge på at de gjør riktig valg.

Slik ser en navigasjonsside ut

Navigasjonssider er brede. Brukeren skal i hovedsak velge en navgiasjonsknapp og komme seg videre.

Navigasjonssider i sin enkleste form ser slik ut:

skjermbilde-skatteetatenno-navigasjon-folkeregister.PNG
Vis stor versjon

Navigasjonsside kan også være bygget ut med mer informasjon, blant annet et varsel og bruk av ingresser på navigasjonsknappene:

skjermbilde-skatteetatenno-navigasjon-skattekort.PNG
Vis stor versjon

 

Dette skal brukerne finne på en navigasjonsside

 • En tittel som gjør brukerne trygg på at han/hun er riktig sted
 • Klare veier videre - skrevet som brukeroppgaver

Navigasjonssider skal ikke være en komplett utlisting av et fagfelt eller en gjengivelse av vår interne organisering.

Det er derfor helt greit at strukturen fremstår ulogisk for oss internt, så lenge brukerne finner sine triggerord og får løst sine oppgaver.

Dette inneholder en navigasjonsside

Navigasjonssider skal inneholde

 • Tittel
 • Navigasjonsknapper

Navigasjonssider kan inneholde

 • Ingress
 • Brødtekst
 • Informasjonsboks/varselboks
 • Kampanjefelt

Vær oppmerksom på at det er navigasjonsknappene brukerne ser. Ingresser og andre tekster blir lett oversett. Ikke skriv viktig informasjon på navigasjonssidene - sørg for at den viktige informasjonen er tilgjengelig når brukerne kommer frem til sin landingsside.

Navigasjonsknappene kan også inneholde ingress. Bruk dette aktivt for å

 • sørge for at triggerord nevnes
 • gjøre valgmulighetene tydeligere

Komponenter

Se beskrivelse i designsystemet:

Andre egenskaper ved en navigasjonsside

 • Navigasjonssider skal være søkbare i både internt søk og eksterne søkemotorer
 • Navigasjonssider skal ikke ha spørreboks

Slik måler vi om en navigasjonsside fungerer

Webstatistikk:

Det er særlig to måleparametre vi er opptatt av når vi vurderer en navigasjonsside:

 • Fluktfrekvens: Fluktfrekvensen på en navigasjonsside bør være lavere enn fluktfrekvensen på en artikkel.
 • Gjennomsnittstid på side: Den gjennomsnittlige tiden brukerne oppholder seg på en navigasjonsside bør være vesentlig lavere enn på en vanlig artikkel.

Brukertester:

Når vi gjennomfører brukertester er navigasjonssidene en viktig del av testingen i de aller fleste typer oppgaver.